Archive for the ‘Literatúra’ Category

Malé historky veľkej histórie

08/08/2021

Florian Illies: 1913. Léto jednoho století; 1913. Co jsem ještě chtěl vyprávět

1913. Der Sommer des Jahrhunderts (2012)

1913. Was ich unbedingt noch erzählen wollte (2018)

Host 2013, 2021, preložil Tomáš Dimter

(more…)

Verbum 1/2021

05/08/2021

Prečo čítať Verbum

(more…)

Hra na hrane

12/01/2021

Roberto Bolaño: Třetí říše

El Tercer Reich, preklad Anežka Charvátová, Argo 2013

(more…)

Oslava bezvýznamností

25/09/2020

 

Milan Kundera: Slavnost bezvýznamnosti

La fête de l´insignifiance, 2016

Preklad: Anna Kareninová, Atlantis 2020

 

Najnovší a zrejme aj posledný román Milana Kunderu – mnohí naň netrpezlivo čakali a rovnako netrpezlivo sa dočkali. Zatiaľ sú všetci spokojní, dočkali sa nielen skvelého románu, ale podľa viacerých ide dokonca o zavŕšenie a vyvrcholenie autorovej tvorby. Poviem teda hneď na začiatku, že so mnou sa tento román minul a chyba môže byť aj na mojej strane. Žiadna z chvál mi však nedokázala uviesť, v čom je tento román dobrý. Okrem toho, že ho napísal Milan Kundera.

 

(more…)

Čitateľský zápisník

29/06/2020

Norbert Gstrein – J. Rodolfo Wilcock – Martin Lings

 

(more…)

Anketa

23/03/2020

 

(Slovenská literatúra 1989 – 2019)

 

Z času na čas sa objavujú bilančné ankety, v ktorých sa prelína objektívne hodnotenie kľúčových diel so subjektívnym pohľadom na to najobľúbenejšie, čo v nás vyvolalo najsilnejšie zážitky. Keď budem hovoriť za seba, nutne spojím oba pohľady: na jednej strane budú autori, ktorí sú proste dôležití a nemožno si ich nevšímať, na druhej strane je subjektívny pohľad, ktorý má v mojom prípade veľmi jednoduché kritérium – sú to autori, od ktorých si bez váhania celkom automaticky kupujem a prečítam úplne všetko a neznesiem medzery. Vybral som desať mien, z tých, ktoré som vynechal, spomeniem aspoň Rudolfa Slobodu a Dušana Dušeka, ale za zmienku stojí aj to, že v zozname chýba filozof, teológ alebo vedec.

 

(more…)

Dva ostrovy

17/02/2020

 

Peter Balko: Østrov

Levice: KK Bagala 2019

 

(more…)

Štěpán Smolen: Buď, kde jsi

16/11/2019

 

Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2016

 

(more…)

Michaela Rosová: Tvoja izba

15/09/2019

 

Michaela Rosová: Tvoja izba

Bratislava: vlastným nákladom autorky, 2019

 

Monologická a antiseptická kniha, rozprávajúca autobiografický príbeh o presťahovaní sa do Bratislavy a vzťahoch, ktoré s tým súvisia. To je v jednej vete kniha Michaely Rosovej Tvoja izba, pričom jednotlivé charakteristiky možno rozvíjať, hodnotiť, skúmať; pozerať sa na jednotlivé témy cez slová protagonistky, alebo z vlastného odstupu.

 

(more…)

Octavio Paz: Každodenný oheň

12/09/2019

 

Kordíky: Skalná ruža 2017

Výber zostavil, preložil, poznámky a doslov napísal Ján Zambor

 

 

S dielom dôležitého básnika Octavia Paza (1914 – 1998) sme sa mohli stretávať len komplikovane, najmä prostredníctvom českých prekladov. Preto pochváľme tento knižný počin: Každodenný oheň predstavuje reprezentatívny výber z tvorby mexického básnika v preklade Jána Zambora, ktorý pripravil aj poznámkový aparát a obsažný doslov. V útlej knižke nájdeme takmer päťdesiat básní zo šiestich zbierok, od haiku po niekoľkostranové pásma.

 

(more…)