Archive for the ‘Poézia’ Category

Láska odvedľa

29/11/2021

Vladimír Martinec: Missa est

Praha – Podlesí: Dauphin 2012

(more…)

Pamäť

30/05/2020

Tri haiku

 

(more…)

Snové haiku

28/04/2020

 

(Vystrihnuté z Maupassanta)

 

(more…)

Optimistické haiku

27/04/2020

 

(Vystrihnuté z Hamvasa)

 

(more…)

Mystické haiku

27/04/2020

(Zjavené haiku)

 

(more…)

Octavio Paz: Každodenný oheň

12/09/2019

 

Kordíky: Skalná ruža 2017

Výber zostavil, preložil, poznámky a doslov napísal Ján Zambor

 

 

S dielom dôležitého básnika Octavia Paza (1914 – 1998) sme sa mohli stretávať len komplikovane, najmä prostredníctvom českých prekladov. Preto pochváľme tento knižný počin: Každodenný oheň predstavuje reprezentatívny výber z tvorby mexického básnika v preklade Jána Zambora, ktorý pripravil aj poznámkový aparát a obsažný doslov. V útlej knižke nájdeme takmer päťdesiat básní zo šiestich zbierok, od haiku po niekoľkostranové pásma.

 

(more…)

Nehmotné haiku

24/10/2018

(M. K. Čiurlionis)

Vystrihnuté z R. M. Rilkeho

 

(more…)

Historické haiku

21/10/2018

 

Vystrihnuté z Kennetha Rexrotha

 

(more…)

Zrejúce haiku

13/05/2018

 

 

Vystrihnuté z Gastona Bachelarda

 

(more…)

Snové haiku

01/04/2018

(Samuel Palmer)

Vystrihnuté z Juliena Gracqa

 

(more…)