Archive for the ‘Hlúposti’ Category

Rok 2021

31/12/2021

Bol to zvláštny rok, počas ktorého sme mali možnosť naučiť sa niečo o svete, spoločnosti aj o sebe. Kultúra bola nútená fungovať introvertnejšie, nekultúrnosť posilnila svoju extrovertnú povahu. Výziev je stále dosť, záleží len na nás, ako sa s nimi vysporiadame. Toto je tradičný prehľad toho, s čím som sa uplynulý rok stretol.

(more…)

Reklama

30/06/2021

Franz Kafka Rudolfovi Fuchsovi o svojej knižke Betrachtung:

„U Andrého sa predalo jedenásť výtačkov. Desať som kúpil sám. Rád by som vedel, kto má ten jedenásty.“

Po knihách Ex Libris (2016), Architektúra času (2017), Mimochodom (2019) teraz vychádza Kruhový denník I, zápisky z rokov 2014 – 2015. Obálka už tradične Lea Fekete, korektúra Alena Anettová, redaktor Mikuláš Šoóš, zalomenie Lucia Jurkovičová, Hronka 2021, tvrdá väzba, 382 strán.

Prvý Kruhový denník vznikol v roku 2012 ako zápisky, ktoré opíšu kruh jedného roka. V roku 2014 som sa k projektu vrátil a pokračujem v ňom dodnes. Prvý knižný zväzok obsahuje zápisky od 29. marca 2014 do 31. decembra 2015.

Kniha sa dá zakúpiť napríklad v Artfore.

Ak máte záujem o výtlačok s venovaním, môžete mi napísať na fb alebo na bartlebyho.kniznica@gmail.com. Cena 10,50 Euro.

Ďakujem.

Rok 2020

04/01/2021

Nielen knihy, aj čitatelia majú svoje osudy. V záplave nových aj starých kníh si musia zvoliť svoju cestu. Koncoročné rebríčky sa väčšinou pýtajú na najzaujímavejšie nové tituly, ale čitateľsky nás možno ešte väčšmi charakterizuje to, čo sme čítali znova, k akým knihám sme sa rozhodli vrátiť, ktorí autori s nami zostávajú.

Uplynulý rok bol špecifický, ale vyšlo v ňom veľa dobrých kníh. Okrem kníh sme v ňom ale čítali aj mnohé iné veci, a toto čítanie bolo takisto špecifické: vydesené, pesimistické, hysterické, dogmatické a konšpiračné, ale aj inovatívne a hľadajúce nádej, v každom prípade dramatické.

Kľúčovým slovom bola nepochybne epidémia, nasledovali voľby: tie slovenské, v ktorých väčšina prečítala mafiu ako mafiu, a americké, v ktorých väčšina prečítala Trumpa ako Trumpa. Epidémia nás všetkých priviedla k úplne novému čítaniu sveta, v ktorom sa zvýraznili pre každého trochu iné významy. Napríklad utrpenie, zodpovednosť, ohľaduplnosť, odvaha, služba, vďačnosť.

(more…)

Anketa

23/03/2020

 

(Slovenská literatúra 1989 – 2019)

 

Z času na čas sa objavujú bilančné ankety, v ktorých sa prelína objektívne hodnotenie kľúčových diel so subjektívnym pohľadom na to najobľúbenejšie, čo v nás vyvolalo najsilnejšie zážitky. Keď budem hovoriť za seba, nutne spojím oba pohľady: na jednej strane budú autori, ktorí sú proste dôležití a nemožno si ich nevšímať, na druhej strane je subjektívny pohľad, ktorý má v mojom prípade veľmi jednoduché kritérium – sú to autori, od ktorých si bez váhania celkom automaticky kupujem a prečítam úplne všetko a neznesiem medzery. Vybral som desať mien, z tých, ktoré som vynechal, spomeniem aspoň Rudolfa Slobodu a Dušana Dušeka, ale za zmienku stojí aj to, že v zozname chýba filozof, teológ alebo vedec.

 

(more…)

Rok 2019

27/12/2019

(Matthew Cusick)

 

Čoraz viac mám pocit, že každoročný prehľad najzaujímavejších kníh a objavov je skôr prehliadkou toho, čo som nestihol, zanedbal, odsunul. Avšak možno je v tom zároveň zákonitosť a logika prelomu rokov – môcť začať s plánmi, predsavzatiami a tušeným čítaním zatvorených kníh. Trpezlivo čakajúce knihy sú zároveň dôkazom toho, že dobré texty stále vychádzajú a najmä že nás stále bavia.

 

(more…)

Mimochodom

08/04/2019

 

Dalfar: Mimochodom

Hronka 2019, 192 strán

Obálka: Lea Fekete, Doslov: Jana Beňová, Redaktor: Mikuláš Šoóš, Zalomenie: Lucia Jurkovičová

 

Mimochodom je zbierkou samostatných textov venovaných rôznorodým témam, ktoré však zároveň spája optika marginálií alebo „mimochodnosti“. Jednotlivé reflexie využívajú metódu marginálií v oboch významoch slova: sú poznámkami na okraji každodenných javov a zároveň sa venujú tým zdanlivo menej významným, alebo možno len menej nápadným a zdôrazňovaným témam. Sú teda poznámkami k marginalizovaným témam a zároveň sú školou pohľadu, ktorý sa učí rozpoznať v zdanlivom okraji zásadný priestor slobody, sebarealizácie a tvorivosti. Mimochodom znamená „chodiť pomimo“ – vychodených a predpokladaných ciest, okázalých tém, vopred stanovených významov. Marginálie sú tak prezentované ako priestor čitateľskej sebarealizácie a slobodnej diskusie, v ktorom sa pasívne čítanie mení na aktívne dopisovanie, prepisovanie a komentovanie textu a tým aj formovanie seba ako tvorivého čitateľa.

 

Knižka sa dá objednať cezo mňa (bartlebyho.kniznica@gmail.com) alebo napríklad tu.

Predchádzajúce knihy: Ex Libris, Architektúra času.

Slovník chýbajúcich slov

03/03/2019

 

Vymyslel som si nový zápisník na chýbajúce, nikdy nejestvujúce alebo časom zabudnuté slová. Pojem alebo pocit existuje, ale chýba mu slovo. Jazyk má svoje slepé škvrny a ak budeme dostatočne pozorní, každý deň môžeme na nejaké natrafiť. Biele miesta na mape svedčia o tom, čomu ako spoločnosť nevenujeme pozornosť a ktoré oblasti obchádzame; ale svedčia aj o každom z nás, aké slová a v akých situáciách nám chýbajú. Pokúsim sa zmapovať tie svoje a v priebehu roka by som ich chcel zozbierať prinajmenšom jedno na každý týždeň. Ak chcete prispieť, môžete napísať na email alebo fb.

 

bartlebyho.kniznica@gmail.com

fb

Slovník chýbajúcich slov

Rok 2018

03/01/2019

 

(Obrazy: Robert The)

 

(more…)

Architektúra času

13/02/2018

 

Vyšla druhá kniha s názvom Architektúra času. Text Dalfar, vydalo vydavateľstvo Hronka v roku 2017, 148 strán. Jazyková korektúra Tatiana Žáryová, zodpovedný redaktor Mikuláš Šoóš, zalomenie Dušan Babjak, obálka Lea Fekete. Doslov Juraj Briškár.

Objednať sa dá tu: Architektúra času

Predchádzajúci titul: Ex Libris

Facebook: Architektúra času

 

Rok 2017

07/01/2018

(Obrazy: Marina Soria)

 

Pokúsim sa vydestilovať to najpodstatnejšie z pestrého a vydareného roka. Bol to rok, v ktorom som veľa času trávil prácou, ale možno o to intenzívnejšie sa vtedy človek venuje tomu, čo chce stihnúť.

 

(more…)