Kruhový denník: apríl 2019

01/05/2019

 

(Obrazy Július Koreszka)

 

Prečítaj zvyšok tohto článku

Reklamy

Nové koány starého majstra

29/04/2019

Ivan Štrpka: Kam plášť, tam vietor

Bratislava: Artforum 2018

 

Prečítaj zvyšok tohto článku

Mimochodom

08/04/2019

 

Dalfar: Mimochodom

Hronka 2019, 192 strán

Obálka: Lea Fekete, Doslov: Jana Beňová, Redaktor: Mikuláš Šoóš, Zalomenie: Lucia Jurkovičová

 

Mimochodom je zbierkou samostatných textov venovaných rôznorodým témam, ktoré však zároveň spája optika marginálií alebo „mimochodnosti“. Jednotlivé reflexie využívajú metódu marginálií v oboch významoch slova: sú poznámkami na okraji každodenných javov a zároveň sa venujú tým zdanlivo menej významným, alebo možno len menej nápadným a zdôrazňovaným témam. Sú teda poznámkami k marginalizovaným témam a zároveň sú školou pohľadu, ktorý sa učí rozpoznať v zdanlivom okraji zásadný priestor slobody, sebarealizácie a tvorivosti. Mimochodom znamená „chodiť pomimo“ – vychodených a predpokladaných ciest, okázalých tém, vopred stanovených významov. Marginálie sú tak prezentované ako priestor čitateľskej sebarealizácie a slobodnej diskusie, v ktorom sa pasívne čítanie mení na aktívne dopisovanie, prepisovanie a komentovanie textu a tým aj formovanie seba ako tvorivého čitateľa.

 

Knižka sa dá objednať cezo mňa (bartlebyho.kniznica@gmail.com) alebo napríklad tu.

Predchádzajúce knihy: Ex Libris, Architektúra času.

Jedna veta

06/04/2019

 

Tento projekt je nielen Jedna veta, ale aj Jeden deň

a Jeden rok a Jedno Ja.

 

Prečítaj zvyšok tohto článku

Ewald Murrer: Zápisník pana Pinkeho

04/04/2019

Hradec Králové: Paper Jam 2018

 

Prečítaj zvyšok tohto článku

Skryté dejiny túžby

02/04/2019

 

Štěpán Smolen: Sehnsucht. Úvod k romantické touze

Praha: Oikoymenh 2017

 

Prečítaj zvyšok tohto článku

Kruhový denník: marec 2019

01/04/2019

Ilustrácie: Dezider Czölder 

 

Prečítaj zvyšok tohto článku

Hodená rukavica

05/03/2019

 

Štěpán Smolen: Cesta na Západ. Po stopách ochočeného Boha

Nová Ves pod Pleší: Hesperion 2018

 

 

Štěpán Smolen (*1983) je český katolícky kňaz, čo v prípade tejto knihy nie je podružný biografický údaj, ale zásadná informácia. O knihe samotnej predznamenajme, že sa skladá z dvoch častí, pričom tej druhej, ktorá sa odohrá prakticky na posledných desiatich stranách, sa kvôli prezradeniu dejovej pointy nebudeme venovať.

 

Prečítaj zvyšok tohto článku

Kruhový denník: február 2019

03/03/2019

 

(Obrazy Martin Benka)

 

Prečítaj zvyšok tohto článku

Slovník chýbajúcich slov

03/03/2019

 

Vymyslel som si nový zápisník na chýbajúce, nikdy nejestvujúce alebo časom zabudnuté slová. Pojem alebo pocit existuje, ale chýba mu slovo. Jazyk má svoje slepé škvrny a ak budeme dostatočne pozorní, každý deň môžeme na nejaké natrafiť. Biele miesta na mape svedčia o tom, čomu ako spoločnosť nevenujeme pozornosť a ktoré oblasti obchádzame; ale svedčia aj o každom z nás, aké slová a v akých situáciách nám chýbajú. Pokúsim sa zmapovať tie svoje a v priebehu roka by som ich chcel zozbierať prinajmenšom jedno na každý týždeň. Ak chcete prispieť, môžete napísať na email alebo fb.

 

bartlebyho.kniznica@gmail.com

fb

Slovník chýbajúcich slov