Archive for the ‘Rabi Nachman z Braclavi’ Category

Rabi Nachman z Braclavi (O odvahe a o čistote myslenia)

04/03/2010

Keď sa niekto opýta svojho priateľa, ako sa má a ten mu odpovie: „Zle,“ môže to byť začiatok veľkých problémov. Pretože Boh povie: „Tomuto ty hovoríš zle? Ukážem ti, čo je to mať sa zle!“

Ak však na priateľovu otázku odpovie veselo: „Dobre, chvála Bohu!“, aj keď sa možno až tak dobre nemá, Boh povie: „Tomuto ty hovoríš dobre? Ja ti ukážem, čo je to mať sa dobre!“

(more…)

Rabi Nachman z Braclavi (O poznaní Boha, trpezlivosti, modlitbe, vôli a túžbe)

03/03/2010

“Niekedy, keď ľudia nechcú vytrpieť málo, dopadnú tak, že vytrpia mnoho!”

(more…)

Rabi Nachman z Braclavi (O viere, radosti a zmysle života)

01/03/2010

“Všetko, čo na svete vidíte – všetko, čo jestvuje – je tu kvôli  slobodnej vôli človeka, aby ho skúšalo. Celý svet a všetko v ňom bolo stvorené, aby darovalo človeku slobodnú vôľu.”

(more…)