Archive for the ‘Zen’ Category

Heinrich Dumoulin: Kjótska škola I

26/06/2011


Zenová filozofia a stretnutie Východu a Západu

Úvod

(more…)

Heinrich Dumoulin: Kjótska škola II

26/06/2011


Nišitani Keidži

Zen, nihilizmus a existencializmus

(more…)

Heinrich Dumoulin: Kjótska škola III

26/06/2011


 

Ueda Šizuteru

Zen, Majster Eckhart a mondō

(more…)

Thomas Merton: Zenbudhistické kláštory

09/06/2010

Ren Xiong (Šiong): Autoportrét (19. stor.)

Opis zvykov v japonských zenových kláštoroch by mohol byť zábavný a celkom isto poučný. No čistý opis by bol viac než neužitočný bez istého pochopenia povahy zenu. Keďže zen je jednou z najzvláštnejších filozofií – vzhľadom na množstvo nezakrytých paradoxov je v prvom rade skutočným škandálom pre racionalistický duch Západu – nie je vôbec ľahké sprístupniť ho západnému čitateľovi.

Tento text bude preto rozdelený do dvoch častí. V prvej si predstavíme význam zenu, aby sme pochopili dôvody, ktoré privádzajú postulantov do zenového kláštora. Druhá časť bude kratšia a predloží opis života v kláštore. Kto by mohol byť zmätený alebo odradený tajomstvom zenovej náuky, nech číta najprv druhú časť.

Náš prístup možno označiť za sympatizujúco objektívny. Ani priestor, ktorý máme k dispozícii, ani povaha dialógu pri takejto eseji nedovoľujú nijakú deštruktívnu kritiku ázijskej náboženskej mentality, ktorá je v každom ohľade len ťažko pochopiteľná v našej západnej terminológii.

(more…)

Heinrich Dumoulin: Zen buddhizmus v 20. storočí

11/01/2010

 

I. Zen na Západe

Začiatok dvadsiateho storočia znamená medzník pre mnohé oblasti a my sme dnes ohromení radikálnosťou zmien, ktoré sa vtedy zrodili – konkrétne spôsobom, akým kultúry a náboženstvá Ďalekého Východu začali prenikať do Západného sveta. Tento príchod možno celkom určite považovať za znak vitality ázijských náboženstiev, no v prípade buddhizmu treba takisto poznamenať, že západný výskum buddhizmu, zahájený v devätnástom storočí, prispel k renesancii buddhizmu, najmä na Srí Lanke. Niečo podobné možno povedať aj o hinduizme. Stretnutie západnej racionality a východnej náboženskej múdrosti bolo obojstranne podnetné a prospešné a je tomu tak aj naďalej.

Nová náboženská situácia bola výrazne osvetlená Svetovým Parlamentom Náboženstiev, ktorý sa konal počas Výstavy v Chicagu roku 1893. V ten rok sa reprezentanti takmer všetkých svetových vierovyznaní stretli počas jedného septembrového týždňa a ázijské náboženstvá sa dostali výrazne do popredia záujmu. Neboli viac exotickou témou úzkych vedeckých kruhov, ale stali sa živou silou, vtelenou do takých pozoruhodných osobností, akými boli Ind Vivekananda (1863 – 1902), zakladateľ Ramakrišnovej misie a Srílančan Anagarika Dharmapala (1864 – 1933), zakladateľ Buddhistického Spoločenstva Mahabodhi. Čaro, ktorým tieto výrazné postavy zapôsobili na stovky vplyvných poslucháčov, vyznačilo príchod buddhizmu a hinduizmu na Západ. Zen buddhizmus bol nanešťastie menej výrazne prezentovaný opátom školy Rinzai Zen Šaku Soenom (1858 – 1919), ktorého angličtina nebola adekvátna takejto príležitosti. Šaku Soen, človek medzinárodného rozhľadu, ktorý študoval na progresívnej univerzite Keio, založenej Fukuzawom Jukičim (1835 – 1901), dosiahol istý úspech vo svojom pôsobení mimo hlavnej scény. Spriatelil sa s vydavateľom a filozofom Paulom Carusom (1852 – 1919) a odporučil mu svojho mladého žiaka ako asistenta pri projekte prekladov série orientálnych textov. Týmto asistentom bol Suzuki Daisetzu, známy ako Daisetz T. Suzuki (1870 – 1966). Šaku Soen tak vznietil iskru, ktorá neskôr spôsobila na Západe zenový požiar.

(more…)