Archive for the ‘Zápisník’ Category

Mimochodom

28/09/2016

(Na margo nočného písania)

(more…)

Kruhový denník: júl 2016

26/08/2016

haefili

 

(more…)

Kruhový denník: Jeseň 2014

07/12/2014

jes

Zápisky z jesene

(more…)

Architektúra románu

03/03/2014

dom1

 

Medzi architektúrou a románom jestvuje zásadný vzťah.  Existuje teória, podľa ktorej národ prechádza len povrchnými zmenami, ak pod tlakom historickej situácie mení svoj názov, vieru, jazyk či písmo: tá skutočná zmena sa ho týka až vtedy, keď mení pôdorys svojho tradičného domu. Rodinný dom je v tomto zmysle považovaný za najurčujúcejší znak kultúry, za jej najvlastnejší archetyp.

 

(more…)

Zápisník

27/02/2014

piata pecat

Kafka– Piata pečať –Gregor Keuschnig

(more…)

Marginálie

15/02/2014

jung1

Huxley – Johanides – Kertész

(more…)

Marginálie

17/09/2013

Knihy – Canetti – Francúzi – Spengler – Márai

(more…)

Na margo: jednej myšlienky Milana Kunderu

24/02/2013

„Tak se stalo, že se komunisté zmocnili v únoru 1948 vlády nikoli v krvi a násilí, ale za jásotu přibližně jedné poloviny národa. A teď dávejte pozor: ta polovina, co jásala, byla ta aktivnější, chytřejší a lepší.“

 

Falošné duality – tertium non datur – Kundera a Havel

(more…)

Na margo: jednej Spenglerovej myšlienky

24/02/2013

Spengler pri opise rozdielu medzi gréckou apolónskou kultúrou obce a západnou faustovskou kultúrou jednotlivca uvádza aj charakter divadla: grécke drámy, píše, nepoznajú monológ, ktorý je prehovorom osamelého jednotlivca k svetu, postavy nanajvýš deklamujú text k vždyprítomnému chóru, ktorý zastupuje ľudské spoločenstvo, obec. Až vo faustovskom, shakespearovskom divadle vidíme jednotlivca, stojaceho osamote voči svetu.

(more…)

Gustaw Herling-Grudziński

21/02/2013

 

Herlinga-Grudzińského som považoval za výnimočného esejistu a autora skvelých zápiskov z Denníka písaného v noci (ktorý písal niekoľko rokov pre Kulturu po smrti Witolda Gombrowicza). Keď som po čase natrafil aj na jeho prózy, obchádzal som ich. Bál som sa, že H.-G. ako prozaik naštrbí výnimočné postavenie H.-G. esejistu a zbežné listovanie v Bielej noci lásky vo mne tieto obavy posilňovalo. Napokon som sa odhodlal (prešlo niekoľko rokov) pre Benátsky portrét a iné prózy, zbierku dlhších poviedok z neskorého obdobia, z deväťdesiatych rokov (H.-G. zomrel v roku 2000). A zároveň som si s pôžitkom opäť listoval v jeho Denníku a esejách.

(more…)