Sieť

Kým kedysi putovali prostou sieťou zložité posolstvá, dnes zložitou sieťou putujú prosté posolstvá.

Kruhový denník, 22. apríl 2016

 


 

Dnešná organizácia spoločnosti nasleduje formu siete. Ideálna forma siete – a v tom je jej rozdiel od predchádzajúcich štádií – je sieť pozostávajúca z čo najväčšieho počtu bodov a prepojení, je to teda hustá sieť. Avšak dokonale homogenizovaná sieť – sieť postavená na rovnakej dôležitosti každého bodu a na rovnakej prevádzke každého vlákna – by znamenala stratu akejkoľvek hierarchie a bola by ponorením sa do predcivilizačného stavu kmeňovej kultúry. Mesto je sieťou ulíc, no niektoré z nich sú frekventovanejšie; internet je zdrojom informácií, no niektoré zdroje sú preferovanejšie, atď. Sieť je teda dostatočne hustá, no vždy bude mať svoje hlavné uzly a hlavné vlákna, svoje frekventované a hlavné trasy. Nikdy by nemala stratiť svoju centralizáciu. Západné civilizácie sú nevyhnutne postavené na centralizovaných sieťach – dokonale diverzifikované, decentralizované siete opisujú spoločenstvá severoamerických Indiánov, Eskimákov, alebo utopické spoločenstvá. Vo všeobecnosti ide – zdá sa – o spoločenstvá bez písma. Centralizované siete sa vyznačujú mocenskou hierarchiou: poznajú teda vyhrotenú polarizáciu obchodu, náboženstva, sociálnej a kultúrnej stratifikácie. Ich tvarom je pyramída. Typické sú rané civilizácie veľkých riek, ktoré potrebovali veľkú stratifikáciu obyvateľstva kvôli centralizovanej práci na regulácii rieky: spoločnosť teda musí byť centralizovaná (veliteľ – otroci), a táto centralizácia si vynucuje náboženský kult, mocenský aparát, deľbu práce, vznik písma a matematiky, vznik závislosti. Kto by dokázal vytvoriť civilizáciu z nezávislých Indiánov, ktorí obývali veľké územia a boli sebestační, takže nepotrebovali obchod, výmenu, súperenie?

Akonáhle vzniklo písmo – muselo vzniknúť kvôli daniam, konštrukcii diel, rozdeľovaniu prídelov atď. – vznikli hierarchizované texty. Boli tu mocenské zákony a nariadenia, náboženské zákony a nariadenia, vždy vertikálne, mocenské, centralizujúce texty. Úlohou textu bolo centralizovať spoločnosť, text mal jednoznačný vektor: mal smer a silu, nebol nijakým neutrom alebo priestorom slobody. Prvé texty boli vektormi spoločenskej pyramídy, boli imanentne diktatúrou, nie demokraciou.

 

Pokus o dnešné decentralizované siete má svoje demokratizačné ideály, no i zjavné riziká. Ideálom takejto siete je popri jej hustote i rýchlosť. Vo svete médií to znamená prispôsobenie siete, informácie i jej prijímaniu parametru rýchlosti. Aby informácie rýchlo prúdili, musia byť krátke, zrozumiteľné a jednoducho štruktúrované. De facto dnes už nejde o informácie v pravom zmysle slova. Dnešné sociálne siete šíria posolstvá, na ktoré sú v podstate len dve formy odpovede – áno a nie – pošli ďalej alebo zablokuj. Posolstvo je formulované tak, aby sa nemuselo (a de facto nemohlo) vnímať zložito, aby sa naň nemuselo (nemohlo) reagovať zložito, aby jeho posolstvo mohlo striedať iné posolstvo v rýchlom slede, aby posolstvo bolo univerzálne zrozumiteľné, obľúbené, jednoduché, posúvateľné, zameniteľné. Štruktúra siete zároveň umožňuje, že teoreticky každý môže byť zdrojom posolstiev. To však neznamená, že z pasívnych ľudí sa stanú aktívni – naopak; niekoľko aktívnych informačných zdrojov kontaminuje sieť prostredníctvom pasívnych šíriteľov svojich posolstiev.

 

Centralizované siete rešpektovali hierarchiu. Tou poslednou (po páde mocenských i náboženských systémov) bola estetická hierarchia. Kým kedysi putovali prostou sieťou zložité posolstvá, dnes zložitou sieťou putujú prosté posolstvá. Kedysi mali informácie tvar labyrintu – dnes má tento tvar sieť.

Knihy: boli to výberové, ťažko vznikajúce informácie, produkty cenzúry (napríklad estetickej cenzúry redaktorov), nútiace zaujímať premyslené, zložité reakcie. Knihy predstavujú informáciu, ktorá v sebe zahŕňa zásadné atribúty: premyslený vznik, premyslené čítanie, premyslenú reakciu. Knihy zároveň fungujú v heterogénnej sieti: nie sú si rovné. Knihy sú obyvateľmi aristokratického, nie demokratického sveta.

 

Homogénna sieť ako ideál znamená: všetko sa číta rovnako, všetko čítajú všetci, nejestvuje hierarchia, hodnoty, preferencie, pravda a kvalita je distribuovaná rovnomerne – zovšadiaľ, cez všetkých.

 

 

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: