Haiku

november

 

 

Kay M. Avila

 

 

Sunset:

one last parachute

floats slowly down

 

 

Súmrak:

posledný parašutista

sa pomaly znáša nadol

 

 

Jim Boyd

 

 

morning surf

a dog fills the sky

with seagulls

 

 

ranný surfing

pes zaplnil oblohu

čajkami

 

nov (2)

 

David Burleigh

 

 

After washing up

putting a warm plate

in the cold cupboard

 

 

Po umytí

vložiť teplý tanier

do studeného kredenca

 

 

 

Margaret Chula

 

 

sudden shower

in the empty park

a swing still swinging

 

 

náhly dážď

v prázdnom parku

ešte rozkývaná hojdačka

 

nov (1)

 

Lee Gurga

 

 

wedding picture:

each face finds

a different camera

 

 

svadobná fotka:

každá tvár hľadí

do iného fotoaparátu

 

 

 

silent prayer –

the quiet humming

of the ceiling fan

 

 

tichá modlitba –

tlmené mrmlanie

stropného ventilátora

 

 

 

graduation day –

my son & I side by side

knotting our ties

 

 

promócie –

syn a ja bok po boku

viažeme kravaty

 

 

 

last bale of hay –

we sit down on it

and watch the moon

 

 

posledný balík sena –

sadáme si naň

a hľadíme na mesiac

 

 

 

from house

     to barn:

         the milky way

 

 

od domu

    k stodole:

        mliečna dráha

 

 

nov (3)

 

 

Penny Harter

 

 

under the old car

oil puddles ripple

in the winter wind

 

 

pod starým autom

olejové mláky čerené

studeným vetrom

 

 

 

Clement Hoyt

 

 

In that lightning flash –

   through the night rain – I saw it!

         …whatever it was.

 

 

 

V žiari blesku

     cez nočný dážď – som to uvidel!

              …nech už to bolo čokoľvek.

 

 

 

Hair, in my comb´s teeth,

     the color of autumn wind –

           this whole day is gray.

 

 

Vlasy v mojom hrebeni,

        farba jesenného vetra –

                 celý deň je dnes sivý.

 

 

nov (4)

 

 

Foster Jewell

 

 

Last screech owl cry –

   how quietly the dawnlight

comes creeping through the woods.

 

 

Posledné zvolanie sovy –

ako potichu sa ranné svetlo

zakráda lesom.

 

 

 

The breeze brought it –

a moment of moonlight

to the hidden fern.

 

 

Vďaka vetru –

okamih mesačného svetla

v skrytom papradí.

 

 

 

      Finding this cavern –

following the lantern light…

     followed by silence.

 

 

 

       V nájdenej jaskyni –

nasledujem svetlo baterky…

       nasledovaný tichom.

 

 

 

Burnell Lippy

 

 

a shower darkens –

in the summer bookstore

the smell of new novels

 

 

šero pred dažďom –

v letnom kníhkupectve

vôňa nových románov

 

 

 

 

Carol Montgomery

 

 

     every Sunday

the marlin leaping

     from father´s necktie

 

 

      každú nedeľu

vyskakujú mečúne

      z otcovej kravaty

 

 

 

Joe Nutt

 

 

November evening –

raindrops blow from the pine

into the mist

 

 

Novembrový večer –

vietor zhadzuje kvapky z borovice

do hmly

 

nov (5)

 

 

 

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: