Excerptá: Oblaky

constable Study1

Ilustrácie: John Constable

 

„Je zvláštne, ako málo vlastne ľudia vedia o oblohe. Obloha je tou časťou stvorenia, pri ktorej príroda spravila viac pre potešenie človeka, viac pre jediný a zreteľný účel a tým je prehovoriť k človeku a učiť ho, než pri svojich ostatných dielach, a predsa práve toto je tá časť, pri ktorej je človek najmenej pozorný. Nejestvuje mnoho jej iných diel, pri ktorých by okrem čistého pôžitku pre človeka neboli naplnené ešte aj nejaké iné materiálne či praktické potreby každou časťou celku; no všetky praktické účely oblohy by mohol naplniť, dajme tomu každé tri dni, nejaký mohutný, škaredý čierny dažďový mrak, ktorý by prekryl modré nebo a všetko dôkladne zalial a nebo by opäť zostalo úplne modré až do ďalšieho dažďa, možno s vrstvou rannej a večernej hmly kvôli rose. A namiesto toho, nejestvuje jediný okamih, v ktorom by príroda nevytvárala výjav za výjavom, obraz za obrazom, krásu za krásou a neustále by nepracovala na takých výnimočných a trvalých princípoch tej najdokonalejšej krásy, takže je evidentné, že to všetko jestvuje kvôli nám a kvôli nášmu neustálemu pôžitku. A každý človek, nech sa už nachádza kdekoľvek, akokoľvek ďaleko od iných zaujímavých alebo krásnych vecí, má tento zdroj krásy neustále k dispozícii. Obloha je pre všetkých; taká, aká je, nie je „prijasná či pridobrá pre každodenný život,“ popri svojej účelnosti neustále utešuje a pozdvihuje srdce, upokojuje ho a očisťuje od nánosov a prachu. Občas nežná, občas premenlivá, občas hrozivá, nikdy nezostáva rovnaká; takmer ľudská vo svojich citoch, takmer duchovná vo svojej nehe, takmer božská vo svojej nekonečnosti, bola celkom isto zamýšľaná ako hlavný učiteľ, ktorý nás poučí o tom, čo je v nás večné, tak ako je hlavným služobníkom čistoty či požehnanosti toho, čo je pozemské. A pritom sme jej nikdy nevenovali pozornosť, nikdy sme nad ňou nepremýšľali…“

– John Ruskin ‘Of the Open Sky’ Modern Painters I, Part II, Section III

 

 

 

Oni sa dívali na púšť a tu sa zjavila Pánova sláva v oblaku!

(Exodus 16:10)

 

 

 

Vždy je lepšie mať hlavu v oblakoch a vedieť, kde sme (…) než dýchať čistejší vzduch pod nimi a myslieť si, že sme v raji.

– Henry David Thoreau

 

 

 

Oblaky prilietajú do môjho života, už nie aby prinášali dážď alebo búrku, ale aby mi sfarbili večerné zore.

– Rabindranath Tagore

 

constable1

 

Obloha je chlebom každodenným pre náš zrak.

– Ralph Waldo Emerson

 

 

 

Keď potom Mojžiš vystúpil na vrch, vrch zahalil oblak. Tu zostúpila na vrch Pánova sláva a oblak ho zahaľoval šesť dní. V siedmy deň zavolal z oblaku Mojžiša. V očiach Izraelitov sa Pánova sláva na končiari vrchu javila ako žeravý oheň. Mojžiš vošiel do oblaku a Mojžiš zostal na vrchu štyridsať a štyridsať nocí.

(Exodus 24)

 

 

 

Vzduch tam hore v oblakoch je neobyčajne čistý a príjemný, osviežujúci a lahodný. A prečo by nebol? – je to ten istý vzduch, ktorý dýchajú anjeli.

– Mark Twain

 

 

 

 

Ach, s ľahučkým srdcom, aké je príjemné,

po západe slnka či v nočnom svite mesiaca

mať v letiacich oblakoch, čo len chceme.

– Samuel Taylor Coleridge

 

 

 

Na oblačné zámky sa nevzťahujú žiadne zákony architektúry.

– Gilbert Keith Chesterton

 

 

constable2

 

 

Na letné nebo hľadieť

je poézia, hoc v žiadnej knihe nie je –

ozajstná báseň je tá, čo plynie

– Emily Dickinson

 

 

 

A kedykoľvek sa oblak zo stánku zdvihol, Izraeliti sa dávali na pochod; a na mieste, kde sa oblak zastavil, Izraeliti sa utáborili.

(Numeri 9:17)

 

 

 

Keď jednotlivé oblaky spočívajú na úbočiach kopcov, vyzerá to, akoby človek mohol vystúpať do neba, natoľko je zem premiešaná s oblohou a postupne na ňu pretvorená.

– Nathaniel Hawthorne

 

 

 

Zahalené mraky, ako mnísi,

svoj ruženec odriekajú po kvapkách.

– Henry Wadsworth Longfellow

 

constable study3

 

Chvála Bohu nedokážu ľudia lietať a nemôžu spustošiť nebo tak, ako spustošili zem.

– Henry David Thoreau

 

 

 

Príroda je meniacim sa oblakom, ktorý je trvalý a ani na okamih taký istý.

– Ralph Waldo Emerson

 

 

 

Chápeš vari aj tú rovnováhu oblakov? To div toho, čo je múdry nesmierne.

(Jób 37:16)

 

 

 

 

Človek, ktorý uprostred noci pozoruje mesiac vynárajúci sa z oblakov, je ako archanjel svedkom stvorenia svetla a sveta.

– Ralph Waldo Emerson

 

 

Oblaky – vtáci čo nikdy nespia.

– Victor Hugo

 

constable6

 

Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že všetci naši otcovia boli pod oblakom, všetci prešli cez more a všetci boli v oblaku a v mori pokrstení v Mojžišovi.

(I Kor 10:1-2)

 

 

 

Putoval som sám ako oblak

čo vo výške letí ponad údolia a hory…

– William Wordsworth

 

 

 

Ďaleké mraky zo vzdušného zlata,

s tieňmi z hlbokého purpuru, žiaria

ako ostrovy na temnomodrom mori.

– Percy Bysshe Shelley

 

 

 

Obloha, to dokonale čisté plátno, jednako ponúka oblaky. Menia sa a tiahnu a žiadajú si výklad… taká je povaha umenia.

– Jeb Dickerson

 

constable study2

 

Na nebesá pozri, len sa dívaj pozorne! Hľaďže na oblaky: Vyššie než ty sú.

(Jób 35:5)

 

 

 

Můj bláznivý drahoušek mě pozval k obědu a já hleděl otevřeným oknem jídelny na ty pohyblivé architektury, jež bůh tvoří z par, na ty zázračné konstrukce z nehmotného. A myslil jsem si při svém pozorování: “Všechny tyto fantasmagorie jsou skoro tak krásné jako oči mé krásné milenky, té bláznivé potvůrky se zelenýma očima.” A náhle jsem dostal silnou ránu pěstí do zad a uslyšel jsem drsný a rozkošný hlas, hlas hysterický a jako ochraptělý kořalkou, hlas mého milovaného drahouška, jenž pravil: “Půjdeš -li pak již jednou sníst svou polévku, ty neřádný kramáři s oblaky?”

– Charles Baudelaire: XLIV. Polévka a oblaka

 

 

 

Keď zmizneš, zmiznú aj oblaky,

staneš sa len bronzovou spomienkou.

– Adam Zagajewski

 

Constable3

 

Oblaky rovnomerne dýchajú

nad pozlátenými cestami.

– Uroš Zupan

 

 

 

Stánok si urobil vôkol seba z čierňavy vôd a hustých oblakov.

(Druhá kniha Samuelova 22:12)

 

 

 

“Miluji oblaka… oblaka, jež táhnou… tamhle… ta zázračná oblaka!”

– Charles Baudelaire: Cudzinec

 

 

 

Oblaky sú fantáziou neba.

– Terri Guillemets

 

constable5

 

Vtedy Šalamún povedal: „Pán povedal, že bude bývať v oblaku.“

(Prvá kniha kráľov 8:12)

 

 

 

Popoludní som pozoroval oblaky, letiace ponad holý vrchol Mount Tukuhnikivats. (Niekto to musel spraviť.)

– Edward Abbey

 

 

 

Uplynulo tridsaťdeväť rokov môjho života, než som pochopil, že oblaky nie sú moji nepriatelia; že sú krásne a že ich potrebujem. Myslím, že toto pre mňa znamenalo počiatok múdrosti. Život je krátky.

– Iimani David

 

 

 

Keď sa ľud búril proti Mojžišovi a Áronovi, oni sa utiahli do stánku zjavenia, tu ich zakryl oblak a zjavila sa Pánova sláva!

(Numeri 16:42)

 

 

 

Mali by sme bojovať s „filozofiou bezoblačného neba“, kdekoľvek ju vidíme. Život by bol fádny, ak by sme museli denno-denne hľadieť na bezoblačnú monotónnosť.

― Gavin Pretor-Pinney, The Cloudspotter’s Guide

 

 

 

Oblaka přicházejí a zase jdou

na chvíli dávajíc spočinout

všem, co hledí na měsíc

– Bašó

 

constable Study1

 

„Mesiac bez mrakov je nezaujímavý.“

– čajový majster Murata Šukó

 

 

 

Vtedy zakryl stánok zjavenia oblak a príbytok naplnila Pánova sláva.

(Exodus 40:34)

 

 

 

Smutný oblak.

V chomáčích kanou z nebe

bílé vločky

– Zlatka Levstik

 

 

 

Mojžiš nemohol vojsť do stánku zjavenia, lebo sa na ňom vznášal oblak a Pánova sláva napĺňala príbytok.

(Exodus 40:35)

 

 

 

Putuji, až dorazím tam,

kde vody vysychají

Sedím a přihlížím,

jak oblaka stoupají

– Wang Wej

 

 

 

Nech vám nevadí, keď sa rozprávam s oblakmi.

– Henry David Thoreau

 

constable7

 

Jak mizne oblak, celkom porozchádza sa, tak nepríde späť, kto šiel do záhrobia.

(Jób 7:9)

 

 

 

Nahoře měsíc

nad mlhou. A dole zas

v polích mraky jdou

– Bašó

 

 

 

Hádam chceš s ním mračná po oblohe rozostrieť, pevné zrkadlo jak z kovu bieleho.

(Jób 37:18)

 

 

 

Zvuky, ktoré počujem pri moste: letné kŕkanie žiab (myslím, že nejde o ropuchu), lelek, svrčky, kalužiak (je skoro), bzukot chrobákov, kuvik. Chlapci sa vracajú z rýb, keďže hladina konečne opadla. Plávajúce oblaky sú divadelným predstavením mesačných nocí, ktoré sa nočnému pútnikovi nikdy nezunuje. Nikdy sa nedá dopredu povedať, ako to dopadne s mesiacom – či zvíťazí, alebo sa do pol hodiny utopí v mrakoch. Pútnikove sympatie s mesiacom robia oblačné divadlo ešte zaujímavejším. Osud mesiaca sklame všetky očakávania. Jeho svetlo vrhá tiene na približujúcich sa mrakoch a zdôrazňuje svoje predurčenie.

– Henry David Thoreau, Denník, 1. jún 1852

 

 

 

Pokorný Cumulus humilis – nikdy nikomu neublížil.

― Gavin Pretor-Pinney, The Cloudspotter’s Guide

 

 

 

Ježiš odvetil: “Áno, som. A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi.”

(Marek 14:62)

 

 

 

Videla som oblaky už z oboch strán,

zhora aj zdola, stále však

pred očami mám ich klam.

Oblaky, tie vlastne vôbec nepoznám.

– Joni Mitchell

 

constable8

 

Podzimní ráno na horách

 

Blízko je všecko vzdálené,

když lesy kvetou podzimně

a my jsme sami.

Z koliby vyjdu –

hory, modré hory,

obláčky bílé, staří známí,

zdraví mne,

mne, živou tečku mezi nebem, zemí:

čekají na mne mezi piniemi.

– Li Po

 

 

 

Valerij Briusov

 

Oblaky zas plachty napli si

nad vrcholmi dún.

Po oblohe – vodnom zátiší

pláva ďalší čln.

 

Ticho, plavne, už sa rozvila –

kde nevidno breh –

svorná rozprávková flotila

s člnmi ani sneh.

 

Uchvátení tými sférami

pozeráme z ciest,

ako plynú kýly, vetrami

dávajú sa niesť.

 

Aj nás predsa niekto z paluby

musí vidieť, čuť,

nech aj nám loď pekne zatrúbi

na slobodnú púť!

Reklamy

2 komentáre to “Excerptá: Oblaky”

  1. Lamik Says:

    škoda, že ma teraz nevidíte, … ťažko to popísať, ale asi vyzerám ako taký usmievajúci sa … oblak

  2. lamik Says:

    a ešte (mimochodom) k tým prekladom: vždy ma tak trochu nasrdí, keď použijeme český preklad, hoci máme aj slovenský a ešte k tomu keď a mi páčil iný český, z ktorého mi utkvelo zvukomalebné spojenie “plující oblaka” … ale to len tak BTW

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: