Roger Scruton: Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře

Roger Scruton: Průvodce inteligentního člověka po moderní kultuře

(1998); Academia 2002; preklad: Klára Cabalková

Od väčšiny autorov popularizujúcich filozofiu sa Roger Scruton odlišuje najmä v dvoch bodoch: je skutočným filozofom a jeho knižky sú serióznymi prehľadmi filozofie a kultúry (aj napriek prihlúplemu názvu tejto publikácie); hlási sa ku konzervativizmu a vo svojich textoch ho otvorene aplikuje. Scrutonove Krátke dejiny novovekej filozofie patria na našom trhu k najlepším a najpoužívanejším filozofickým prehľadom a sám autor má k Československu blízko: počas minulého režimu tu aktívne pôsobil v tzv. „podzemnej univerzite“ ako filozofický lektor.

Scrutonova knižka o kultúre je bohatá na tézy, argumenty a filozofické úvahy, predsa len by som však vybral jednu kľúčovú tézu: kultúra je popisom toho, čo máme vo vzťahu k svetu cítiť, a podľa Scrutona sa tento „kódex“ postojov týka najmä prechodových fáz: smerom k predkom, ktorí odišli a smerom k potomstvu, ktoré sa iniciáciou stáva súčasťou spoločenstva. V Homérovi sa tak stretávame so základnými zákonmi obce – jeho eposy hovoria o tom, čo je hrdinské a úctyhodné, aký vzťah máme k spravodlivosti, dobru, bohom a spoločenstvu; v Proustovi či Pessoovi zas nachádzame precízne analýzy pocitov k objektu lásky, k prírode, k mikroskopickým udalostiam i k svetu v dobe „súmraku bohov.“ Scruton rozlišuje tri spôsoby nášho vedenia: vedieť že (prírodovedecké poznanie faktov: viem, že voda nadobúda tri skupenstvá), vedieť ako (poznanie praktickej vedy a zručnosti: viem, ako niečo zhotoviť) a vedieť, čo: čo robiť, čo cítiť. Práve toto posledné vedenie sa zdá byť kľúčové a práve ono tvorí oblasť kultúry. Čo si máme myslieť, čo máme cítiť, o čo sa máme usilovať – práve toto z nás robí ľudské bytosti a dáva zmysel a smerovanie dvom predchádzajúcim spôsobom poznania. Tu je evidentné, že kultúra vyrastá z mytológie čoby zvykového práva spoločenstva (čo cítiť voči svetu, bohom, osudu a svojmu „kmeňu“) a z náboženstva, ktoré organizuje naše vzťahy a city k svetu, sebe a ostatným ľuďom. Práve umenie a vysoká kultúra podľa Scrutona nahrádzajú náboženstvo a jeho funkcie – preto sa európska kultúra s takou vehemenciou vynára v renesancii a neskôr v osvietenstve, keď „veci božské zastrel mrak.“

Scrutonov sprievodca po modernej kultúre začína u Herdera a u jeho definície kultúry, ktorej konkuruje definovanie kultúry Humboldtom. Jeden z pôvabov tejto knižky je v tom, že autor ju koncipuje ako príbeh, odohrávajúci sa v čase – rozvíja svoj pohľad na kultúru a jej miesto v živote človeka v postupnosti osvietenstva, romantizmu, modernizmu a postmodernizmu. V tejto postupnosti rozvíja Scruton pojmy estetiky, konzumu, avantgardy, gýča, populárnej kultúry či sexuality. Základné tézy zostávajú stále prítomné, a na tomto vzťahu k nim sa odhaľuje charakter jednotlivých epoch.

Po celý čas je to zmysluplné, no nie najľahšie čítanie: Scruton si vyžaduje istú pozornosť a koncentráciu, v lepšom prípade i individuálne premyslenie predostretých konceptov. Pre stručný charakter knihy si z dejín kultúry vyberá len niekoľko postáv: medzi nimi Baudelaira, Eliota, Wagnera, Foucaulta a Derridu. Problematické pasáže sa týkajú najmä Wagnera a populárnej hudby: autor tejto recenzie si vie predstaviť aj objektívnejšie a adekvátnejšie hodnotenie týchto tém. Svoje konzervatívne zameranie uplatňuje Scruton najmä v hodnotení sexuálnej revolúcie a dekonštruktivistickej filozofie Jacquesa Derridu a jeho nasledovníkov. V prípade sexuálnej revolúcie a ostatných „hnutí oslobodenia“ v 20. storočí možno povedať, že Scruton a Houellebecq rozvíjajú totožné tézy a postrehy v esejistickej a románovej podobe – kto si chce prečítať Houellebecqov román Elementárne častice vo forme eseje, nájde ju na niekoľkých stranách Scrutonovej knihy. Zaujímavé je hodnotenie Derridu a dekonštruktivizmu – Scruton otvorene hádže rukavicu francúzskej mysliteľskej škole (ktorá sa rozšírila na oba brehy Atlantiku). Ako konzervatívny mysliteľ chce mať všetko jasne pomenované a premyslené – dal si námahu prečítať si Derridu a jeho nasledovníkov, pretlmočiť ich odkaz zrozumiteľne a zhrnúť ho do základných téz. Výsledné Scrutonove hodnotenie nie je pre Derridu nijako lichotivé. Podobne dôsledne kritizuje súčasné výtvarné umenie či novodobé kultúrne elity – a Scrutonovi treba priznať poctivosť v myslení a argumentácii, ktorá má svoj odraz aj v jasnosti a zrozumiteľnosti textu (britská tradícia, stelesnená už v Occamovi, Humeovi či Russellovi). Takisto sa nevyhýba sporným a problematickým miestam a snaží sa nájsť na ne odpoveď. K dobru treba Scrutonovi pripísať aj jeho jednoznačné vyjadrenia k súčasnému „systému“ a k jeho kritikám. Na jednej strane bráni tradíciu liberálnej demokracie voči kritikám neomarxistov (Foucault a dekonštruktivisti), na druhej strane ponúka vlastnú kritiku toho, čo vníma ako kultúrny úpadok. Zo súčasných trendov je to najmä úpadok populárnej kultúry a s ním spojená „infantilizácia“ spoločnosti. Práve tu si všíma absenciu „ritualizovaného prechodu“ do dospelosti, teda niečoho, čo v celých dejinách našej civilizácie kládlo na jednotlivca isté nároky a nimi definovalo „dospelosť.“ „Kult mladosti“, populárna kultúra, nezodpovednosť, pohodlnosť, naivita – to všetko spôsobuje, že priestor kultúry (tradície, dospelosti, pravidiel, vkusu) sa rozpúšťa v nápore infantilnej masovej nekultúrnosti. Umelcom, znalcom, konzumentom, kritikom, dospelým sa stáva automaticky každý, no keď sú nimi všetci, nie je ním vlastne nik.

Scrutonov sprievodca po modernej kultúre je zaujímavou knižkou: je to prehľad určený každému, no napísaný originálne a bez triviálností, nenudiaci a písaný s názorom.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: